Yhteistyö

PoVer-hankkeessa tehdään monipuolisesti yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Hankkeen yrityskoordinaattori kartoittaa alueen yritysten erilaisia työpaikkoja, joista luodaan työpaikkarekisteri. Yrityskoordinaattori toimii tiiviisti yhteistyössä kuntien yrityspalveluhenkilöstön kanssa.

Ohjaamoja on Suomessa tällä hetkellä noin 70 ja niiden toiminta ulottuu jokaisen maakunnan alueelle. Ohjaamoja kehitetään eri ministeriöiden yhteistyönä. Mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti Ohjaamo-toimintaa koordinoi Kohtaamo-hanke (ESR). 

Ohjaamoissa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa, jotka työskentelevät alle 30-vuotiaiden nuorten kanssa. Mukana yhteistyössä mm. työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, Kela, Te-toimisto ja oppilaitokset.