Kesätyökampanjat järjestettiin Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella 2022

PoVer-hanke järjesti hankealueellaan Akaassa , Urjalassa ja Valkeakoskella kesätyökampanjat, joissa kaikissa yhteisenä tekijänä ja tavoitteena oli kesätyönhakijan ja työnantajan kohtaamisen helpottaminen ja tehostaminen. Akaassa ja Urjalassa kampanjat järjestettiin tällä konseptilla jo toistamiseen ja tänä vuonna Valkeakoskella kampanja järjestettiin ensimmäistä kertaa. Kaikki kampanjat olivat omien kuntiensa näköiset ja niitä tehtiin laajassa yhteistyössä niin kuntien nuorisopalveluiden, Ohjaamoiden kuin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kanssa. Mukana oli myös alueen 4H-yhdistykset, Työtie 2.0-hanke ja yrittäjäyhdistykset. Yhteisen tekemisen tehokkuus olikin kampanjoiden kantava voimavara.

Löydä kesätyö Akaasta

Akaan kesätyökampanja Löydä kesätyö Akaasta toimi kaupungin verkkosivujen yhteydessä omana kampanjasivustonaan. Kampanjasivusto oli Akaan kaupungin sivujen kolmanneksi suosituin sivu kampanja-aikana. Näkyvyyttä saavutettiin siis kiitettävästi. Markkinointia tehtiin ahkerasti etenkin Akaan nuorisopalvelujen ja Ohjaamo Akaan toimesta nuorille kesätyönhakijoille. Kampanjasivustolla julkaistiin mukana olleiden työnantajien työpaikkailmoitusten lisäksi paljon erilaista tietoa ja vinkkejä työnhakuun liittyen. Kesätyökampanjan kanssa jalkauduttiin myös oppilaitoksiin kuten VAAOn ja HAMKiin ja järjestettiin niin ryhmä- kuin yksilöohjausta työnhakuun liittyen Akaan Ohjaamon ja nuorisopalveluiden toimesta.

Kesäksi töihin!

Urjalan kesätyökampanja Kesäksi töihin! toimi osana Urjalan kunnan verkkosivuja. Kampanjasivun kesätyöpaikkailmoitukset olivat kampanja-aikana Urjalan kunnan verkkosivujen toiseksi suosituin sivu kävijämäärien osalta. Tämän vuoden uutuutena Urjalassa järjestettiin myös videotapahtuma youtubessa, jossa oli erilaisia vinkkejä työnhakijoille työnhakuun liittyen. Työnantajilla oli myös mahdollisuus lähettää lyhyitä rekryvideoita tapahtumaan. Kesätyökampanjan tiimoilta jalkauduttiin oppilaitoksiin, muun muassa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymään ja järjestettiin niin ryhmä- kuin yksilöohjausta työnhakuun liittyen Urjalan Ohjaamon ja nuorisopalveluiden toimesta.

Duunia Koskista -kesäksi

Valkeakosken kesätyökampanja toimi omalla verkko domainilllaan osoitteessa duuniakoskista.fi. Kampanjasivustoa ja kesätyömahdollisuuksia markkinoitiin kesätyönhakijoille aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, erityisesti Duunia Koskista kesäksi ja Valkeakosken Ohjaamon sosiaalisen median kanavissa. Kampanjasivustolla julkaistiin mukana olleiden työnantajien työpaikkailmoitusten lisäksi runsaasti tietoa ja vinkkejä työnhakuun liittyen. Vaikka verkkosivu oli uusi ja kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran, onnistuttiin näkyvyyttä saamaan hienosti ja kävijämäärät sivustoilla oli suuria kampanja-aikana.

Kaikissa kolmessa kunnassa kampanjat kannustivat myös yrittäjyyteen

Kampanjoiden avulla haluttiin kannustaa nuoria myös yrittäjyyden polulle. Yhteistyötä tehtiin Akaan, Urjalan ja Valkeakosken 4H-yhdistysten kanssa vahvalla tiedottamisella ja myös yrittäjäkurssimahdollisuuksien muodossa.

Kampanjat tullaan järjestämään myös vuonna 2023

Työnantajilta ja kesätyönhakijoilta tähän mennessä saadun palautteen perusteella kampanjoiden on koettu olevan hyödyllisiä ja tarpeellisia. Kesätyökampanjat on koettu tärkeäksi ja uusien kampanjoiden parissa tullaan kuntien sekä Ohjaamoiden toimesta jatkamaan myöskin ensi vuonna.