Työllisyysaiheiset webinaarit 2021

Kansainväliset rekrytoinnit ja ulkomainen työvoima 22.9. klo 9-10.30

Työvoimapula on arkipäivää monella toimialalla ja ulkomaisen työvoiman käyttö voi tarjota ratkaisun osaajapulaan. Webinaarissa keskitytään ulkomaisen työvoiman rekrytointikanaviin, käytänteisiin ja saatavilla olevaan tukeen niin työyhteisössä kuin integroitumisessa arkeen.

Rekisteröitymisen jälkeen antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviesti, jonka kautta tapahtumaan on mahdollista osallistua. Liitteenä tulee ics -tiedosto, josta tapahtuman saa lisättyä omaan kalenteriin.

Ohjelma

9.00 Tervetulosanat Jari Jokinen, elinkeinopäällikkö, Akaan kaupunki

9.05 Aloita kansainvälistyminen kotipesästä! Kansainvälisen rekrytoinnin palvelut yritysten tukena Marjo-Riikka Utriainen, Koordinaattori, kansainvälisen rekrytointimallin kehittäminen, Pirkanmaan TE-palvelut

Mistä liikkeelle kansainvälisen osaajan palkkaamisessa? TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntijat auttavat yrityksen alkuun kansainvälisen rekrytoinnin suunnittelussa, tukevat yrityksiä kansainvälisten osaajien löytämisessä Suomessa ja ulkomailta sekä neuvovat työyhteisön kehittämisen tarpeisiin liittyvissä palveluissa.

9.25 Käytännön tukea ja valmennusta maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden rekrytointiin ja perehdyttämiseen Entergr8- hankkeen koordinaattorit Tarja Liljeroos, TAKK ja Anne-Mari Kaapu, Spring House Oy

Entergr8 on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka tukee kasvua hakevien yritysten työperäistä, kansainvälistä rekrytointia, kouluttaa työnantajia ja koko työyhteisöä kansainvälisen työvoiman sopeuttamisessa työpaikalle ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on kansainvälisten ammattiosaajien ja pirkanmaalaisten työnantajien kohtaannuttaminen, ammattiosaamisen kartoitusten mallinnus ja pilotointi, rekrytointia tukevien työyhteisövalmennusten pilotointi sekä rekrytoitaville tarjottavien kielikoulutusten ja muun koulutuksen kehittäminen ja pilotointi.

9.45 Kansainvälistymisen ensiaskeleet- case HAMKin ulkomaiset opiskelijat Merja Helin, koulutuspäällikkö International business, Hämeen ammattikorkeakoulu

Esimerkkejä siitä, miten yritykset voivat hyödyntää opiskelijoiden osaamista jo opintojen aikana, ja vinkkejä ulkomaalaisen opiskelijan mahdolliseen rekrytointiin valmistumisen jälkeen.

10.05 Case Toijala Works Pentti Salonen, tuotantopäällikkö Toijala Works Oy

Käytännön kokemuksia ja näkemyksiä kansainvälisen työvoiman käytöstä.

10.20 Kysymyksiä/keskustelua

10.30 Tilaisuuden päätös Jari Jokinen, elinkeinopäällikkö Akaan kaupunki

Lokakuussa Työnantaja mielikuva tukemassa rekrytointeja

Kilpailu osaavista ja ammattitaitoisista työntekijöistä kovenee. Webinaarissa pureudutaan siihen, miten omaa työnantajamielikuvaa voi kehittää ja näin löytää tukea rekrytointeihin.

Lokakuussa Tuloksekas oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa ja löytää osaajia oman yrityksen tarpeisiin. Webinaarissa käydään läpi miten tehdä tuloksekasta oppilaitosyhteistyötä.

Marraskuussa Taloudellista tukea työntekijän palkkaamiseen

Työntekijän palkkaamiseen on saatavilla taloudellista tukea tietyin reunaehdoin. Tukea löytyy myös tilanteisiin, joissa työntekijän työolosuhteita pitää uudelleen järjestää. Webinaarissa käydään läpi nämä mahdollisuudet.